Skip links

Wat is het grootste verschil tussen generatie Y en Z op de arbeidsmarkt?

Generatie Y en generatie Z, 2 begrippen die je vaak voorbij hoort komen. Maar weet je eigenlijk wat het verschil is? Weet je eigenlijk wat staat voor welke generatie? Weet je dat deze generaties verschillend zijn op de werkvloer? Deze 2 generaties verschillen namelijk echt van elkaar. De ene hecht waarde aan veel vrijheid terwijl de ander vastigheid belangrijk vindt. Laten we eens verder ingaan op deze verschillen. 

Generatie Y vs Generatie Z

Allereerst gaan we eens kijken naar de algemene informatie van deze 2 generaties. Wie is generatie Y, wie is generatie Z?

Generatie Y, dit zijn de mensen die geboren zijn tussen 1986 en 2000. Dit is een generatie met enorm veel ambities, doelen en dromen. Zij zijn makkelijk in de omgang met geld. Zij zijn visueel en creatief ingesteld. Het is ook een generatie die een korte aandachtsboog heeft. Generatie Y- mensen zijn kortetermijndenkers en leven in het nu.  Zij zijn eerder geneigd om risico’s te nemen dan generatie Z. 

Voor generatie Y is er een aantal kenmerkende kernwoorden: Gelijkwaardigheid, perfectionistisch, individualistisch, resultaatgericht, ondernemend en authentiek.

De mensen die geboren zijn tussen 2001 en 2015 vormen generatie Z. Zij kunnen zich geen leven voorstellen zonder internet of hun telefoon. Zij delen hun kennis graag met iedereen en zijn vaak erg realistisch ingesteld. Generatie Z gaat graag het gevoel uit de weg en zij willen focussen op leren en blijven ontwikkelen. En nee, natuurlijk zal dat niet voor iedereen gelden, we hebben het hier over de grote lijnen.

Voor generatie Z is er een ook een aantal kenmerkende kernwoorden: Meeleven, intrinsieke motivatie, zekerheid, betekenisvol werk, harde werkers.

Generatie-Y

Behoeftes op de arbeidsmarkt

Beide generaties hebben een eigen kijk op het leven en op het doen en laten en dit uit zich ook in duidelijke verschillen op de arbeidsmarkt.  Waar heeft welke generatie eigenlijk behoefte aan?

 Generatie Y gaat over het algemeen dus heel doelgericht en resultaatgericht te werk. Zij willen graag doelen halen en resultaat zien van het werk dat is gedaan. Daarnaast heeft generatie Y totaal geen behoefte aan prikkels. Zij hoeven niet constant geprikkeld te worden met spannende of uitdagende dingen. Wel willen zij vrijheid hebben en geen vaste regels. Generatie Y wil wel doen wat zij willen doen. Je maakt hun dus ook blijer met flexibele zaken zoals werken op de locatie waar zij willen in de uren die zij willen. Een vast contract vinden ze dan wel weer prettig, maar dat komt vooral door de onzekerheid in de wereld om hen heen. Generatie Y heeft dus behoefte aan flexibiliteit en zij willen graag doelen behalen. Maar dat doel kan ook zijn: een huis kopen. En dat vraagt dus ook zekerheid.

 Generatie Z betreedt pas net de arbeidsmarkt en zij zijn vaak nog onervaren, jong en ambitieus. Hoewel generatie Y niet op zoek is naar vaste regels, wil generatie Z wel graag duidelijke taken ontvangen en wil zij weten wat er van hen verwacht wordt. Zij willen ook juist graag geprikkeld worden tijdens de werkzaamheden. Generatie Z wil ook snel feedback ontvangen op het werk dat zij hebben gedaan. En die snelheid komt ook terug in het feit dat zij veel willen doen in een rap tempo. Dit is in de meeste gevallen erg gunstig want ze werken hard alleen zorgt dit er soms ook voor dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Dat wil je natuurlijk niet. Geef ze daarom tijdig die terugkoppeling.

 Het grootste verschil in behoeftes tussen de 2 generaties zit hem vooral in vrijheid en controleerbaarheid. Generatie Y wil flexibiliteit in de werkafspraken en generatie Z is op zoek naar meer zekerheid. Generatie Y wil niet veel regels en generatie Z wil graag duidelijke taken. 

Generatie-Z

Gelijkenissen tussen de 2 generaties

Ondanks de verschillen zijn deze 2 generaties op diverse vlakken ook hetzelfde. Beide generaties willen werken vanuit hun eigen behoefte, waardes en interesse. Zij willen hetgeen doen wat ze leuk vinden en waar ze iets bij voelen. Daarop aansluitend zijn beide generaties erg bezig met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat vinden zij leuk? Wat zijn hun talenten? Doorgroeimogelijkheden binnen een functie of meekijken bij een andere functie zijn hierbij 2 belangrijke punten. Wat is er nog meer mogelijk dan waar zij nu al zijn? Beide generaties vinden intrinsieke motivatie belangrijker dan extrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat zij de motivatie vanuit henzelf belangrijker vinden dan de motivatie van buitenaf. 

Beide generaties hebben mooie eigenschappen en beide generaties zijn goed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Volgende week gaan we daar dieper op in en gaan we het hebben over hoe je beide generaties aantrekt en hoe je hen bij je organisatie houdt. 

Nu al behoefte aan extra verdieping? Lees dan onze whitepaper!

Return to top of page