Skip links

Betere prestaties en lagere kosten door gelukkige medewerkers

Vraag direct een preview aan

De WerkgelukScan

Stel je voor dat je precies weet wat jouw medewerkers nodig hebben en je kunt het ze ook nog geven! We helpen je op weg….

Elke medewerker heeft standaard 6 behoeftes, die in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Iedereen heeft daarbij 2 dominante behoeftes. Weet jij als manager welke behoeftes dat zijn, dan kun je eenvoudig daarop inspelen en je team beter faciliteren.

Onze scans geven je inzicht in welke behoeftes jouw medewerkers hebben. Je weet direct wat jij als werkgever of manager kan doen om je medewerkers tegemoet te komen. Volg je de stappen uit het rapport, dan zie je werksfeer verbeteren, de productiviteit toenemen, het ambassadeurschap groeien en de individuele medewerkers opbloeien.

De onderdelen van het werkgelukmodel

Zekerheid (psychologische veiligheid) qua contract, het voortbestaan van de organisatie en je baan, of medewerkers zichzelf kunnen zijn, dat zij weten wat er van hen verwacht wordt als medewerker.

Variatie; afwisselend en interessant werk, ook qua samenwerking en de balans die mensen vinden tussen werk en privé.

Waardering voor wat de medewerker doet en erkenning vanuit de werkgever of leidinggevende voor eigen ideeën. Tegelijk positief opbouwende feedback en begeleiding.

Connectie van de manager met het team, collega’s onderling en van medewerkers met de organisatie: je thuis voelen en jezelf kunnen zijn. Goede communicatie onderling, passen bij de organisatiewaarden en een positieve werksfeer.

Groei/ontwikkeling in het vakgebied en op persoonlijk vlak. Medewerkers willen zich continu kunnen blijven ontwikkelen, in dingen die voor hen belangrijk zijn.

Bijdrage aan de wereld om hen heen; wat levert hun werk (in)direct op voor mensen of de wereld om hen heen? Samen doelen stellen binnen de organisatie en die bereiken geeft focus en voldoening. Het gevoel dat mensen zinvol werk doen, maakt hen gelukkig.

Wetenschappelijk onderbouwd en concreet vertaald

De werkgelukscan is niet zomaar tot stand gekomen. Er ging een uitgebreid ontwikkeltraject aan vooraf, met wetenschappelijke inzichten en inzichten vanuit NLP. Ook onze bevindingen vanuit jarenlange employer brandonderzoeken kregen een plek in deze scan. Door deze inzichten ontwikkelden we een zo compleet mogelijk onderzoek. In dit onderzoek staat de medewerker (de mens achter de medewerker) centraal. De gelukscan is uitgebreid getest en leidde tot zeer positieve resultaten.

De analyses en de conclusies uit de scan zijn diepgaand en die vertalen we per organisatie, volledig op maat, naar een concreet stappenplan. Zo heb je als organisatie direct handvatten om het werkgeluk verder te vergroten.

Je ontdekt als organisatie waar je staat en wat je kracht is als werkgever.

Meer informatie? Download nu onze whitepaper Werkgeluk

Waarin is de Werkgelukscan anders dan een MTO?

De werkgelukscan focust niet zozeer op (medewerker)tevredenheid, omdat we geloven dat werkgeluk veel dieper gaat. De scan richt zich op diepgewortelde behoeftes, die medewerkers hebben. Dat staat los van ad hoc situaties. Voelt een medewerker dat aan zijn of haar behoeftes voldaan wordt, dan neemt het werkgeluk toe.
De werkgelukscan legt een duidelijk verband met de missie van de organisatie, waardoor inzichtelijk wordt hoe de medewerker bijdraagt aan deze missie.
De Quickscan Werkgeluk geeft de optie om elk jaar te monitoren op welk niveau het werkgeluk zit en om eenvoudig bij te sturen. Zo verhoog je direct de productiviteit, het enthousiasme, de psychologische veiligheid, de kwaliteit van het werk, de klanttevredenheid, succesvolle samenwerkingen en de kracht van je werkgeversmerk.

Vraag een persoonlijke preview aan

Weet wat het vergroten van werkgeluk oplevert voor jouw organisatie. Bekijk de andere kant.

Hoge werkdruk?

Tot 66% minder stressgerelateerd verzuim

Hoog verzuim (zoals burn-outs)?

Tot 125% minder burn-outs*

Lage motivatie?

Een scherpere focus op doelen

Verschillende generaties werken moeizaam samen?

Mensen voelen zich meer thuis (inclusie)

Negatieve sfeer?

Een positieve sfeer!

Onvoldoende klanttevredenheid?

Tot 15% hogere klanttevredenheid**

Weinig innovatie

Tot 300% meer innovatie*

Moeite met invullen van vacatures?

Tot 50% meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt

Onvoldoende productiviteit?

Tot 12% meer productiviteit door gelukkige medewerkers

Lage betrokkenheid?

Meer betrokken medewerkers

*World Happiness Report van de VN
**Semnani, B. L., Maymand, M. M., Dehkordi, L. F., & Fard, R. S. (2015). EFFECT OF EMPLOYEE BRANDING ON CUSTOMER SATISFACTION, FAVORABLE REPUTATION AND EMPLOYEE SATISFACTION.

De voordelen van de gelukscan en het volgen van het stappenplan:

  • Je medewerkers waarderen het dat je vraagt waar zij behoefte aan hebben
  • Je ontvangt een helder stappenplan om het werkgeluk te vergroten
  • De betrokkenheid en motivatie van je medewerkers neemt toe
  • De kans op burn-outs neemt af en medewerkers knappen sneller op
  • Het ziekteverzuim neemt af
  • De prestaties en resultaten verbeteren aanzienlijk
  • Dankzij gelukkige medewerkers realiseer je ook meer gelukkige klanten
  • Het verloop neemt af/de retentie neemt toe
  • Je employer brand versterkt, waardoor je eenvoudiger nieuw talent aantrekt

Plan je preview

Wil jij het Werkgeluk van jouw organisatie of team meten? Of wil je meer weten over de onderzoeken? Plan dan een gesprek waarin we met elkaar door het onderzoek lopen en kijken hoe de WerkgelukScan jou het beste kan helpen.

Return to top of page