Skip links

Het Werkgelukmodel

Elke medewerker heeft standaard 6 behoeftes, die in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Iedereen heeft daarbij 2 dominante behoeftes. Weet jij als manager welke behoeftes dat zijn, dan heb je handvatten om het beste uit jouw medewerkers te halen.

Onze scans geven je inzicht in welke behoeftes jouw medewerkers hebben. Je weet direct wat jij als werkgever of manager kan doen om je medewerkers te motiveren. Volg je de stappen uit het rapport, dan zie je werksfeer verbeteren, de productiviteit toenemen, het ambassadeurschap groeien en de individuele medewerkers opbloeien.

Meer informatie?
Employer branding werkgeluk

De onderdelen van het werkgelukmodel

Zekerheid (psychologische veiligheid) qua contract, het voortbestaan van de organisatie en je baan, of medewerkers zichzelf kunnen zijn, dat zij weten wat er van hen verwacht wordt als medewerker.

Variatie; afwisselend en interessant werk, ook qua samenwerking en de balans die mensen vinden tussen werk en privé.

Waardering voor wat de medewerker doet en erkenning vanuit de werkgever of leidinggevende voor eigen ideeën. Tegelijk positief opbouwende feedback en begeleiding.

Connectie van de manager met het team, collega’s onderling en van medewerkers met de organisatie: je thuis voelen en jezelf kunnen zijn. Goede communicatie onderling, passen bij de organisatiewaarden en een positieve werksfeer.

Groei/ontwikkeling in het vakgebied en op persoonlijk vlak. Medewerkers willen zich continu kunnen blijven ontwikkelen, in dingen die voor hen belangrijk zijn.

Bijdrage aan de wereld om hen heen; wat levert hun werk (in)direct op voor mensen of de wereld om hen heen? Samen doelen stellen binnen de organisatie en die bereiken geeft focus en voldoening. Het gevoel dat mensen zinvol werk doen, maakt hen gelukkig.

Wetenschappelijk onderbouwd

De WerkgelukScan is niet zomaar tot stand gekomen. Er ging een uitgebreid ontwikkeltraject aan vooraf, met wetenschappelijke inzichten en inzichten vanuit NLP. Ook onze bevindingen vanuit jarenlange employer brandonderzoeken kregen een plek in deze scan. Door deze inzichten ontwikkelden we een zo compleet mogelijk onderzoek. In dit onderzoek staat de medewerker centraal. De WerkgelukScan is uitgebreid getest en leidde tot zeer positieve resultaten.

De analyses en de conclusies uit de scan zijn diepgaand en vertalen we per organisatie, naar een concreet stappenplan. Zo heb je als organisatie direct handvatten om het werkgeluk verder te vergroten.

Download de whitepaper Werkgeluk

Waarin is de WerkgelukScan anders dan een MTO?

De WerkgelukScan focust niet zozeer op (medewerker)tevredenheid, omdat we geloven dat werkgeluk veel dieper gaat. De scan richt zich op diepgewortelde behoeftes, die medewerkers hebben. Dat staat los van ad hoc situaties. Voelt een medewerker dat de organisatie aandacht heeft voor zijn/haar behoeftes, dan neemt het werkgeluk toe.
De WerkgelukScan legt een duidelijk verband met de missie van de organisatie, waardoor inzichtelijk wordt hoe de medewerker bijdraagt aan deze missie.
De Quickscan Werkgeluk geeft de optie om elk jaar te monitoren op welk niveau het werkgeluk zit en om eenvoudig bij te sturen. Zo verhoog je direct de productiviteit, het enthousiasme, de psychologische veiligheid, de kwaliteit van het werk, de klanttevredenheid, succesvolle samenwerkingen en de kracht van je werkgeversmerk.

Laat je gegevens achter, we komen snel bij je terug!
Return to top of page